ระหว่าง “คนที่เรารัก” กับ “คนที่รักเรา” เราควรจะเลือกใครดี

คนที่เรารัก…..คือคนที่ใช่สำหรับเรา

แต่บางครั้ง…..เรากลับรู้สึกว่าเขาไม่ใช่

คนที่เรารัก…..คือคนที่เราคิดว่าเรารู้จักเขาดี

แต่แท้จริงแล้ว….เรากลับไม่รู้จักเขาเลย

คนที่เรารัก……คือคนที่เราพร้อมจะเป็นผู้ให้

แต่สิ่งที่เราให้…..เขากลับไม่เคยมองเห็นสิ่งที่เราให้ไป

คนที่เรารัก……..คือคนที่เราอยู่ด้วยเวลามีความสุข

แต่เวลาเราทุกข์…..เรากลับมองหาเขาไม่เจอ

คนที่เรารัก….คือคนที่เราใส่ใจทุกเวลา

แต่ที่แย่กว่าคือ…..ตลอดมาเขาไม่ได้ “รักเรา”

…………………………………………………………….

คนที่รักเรา…….คือคนที่เราเพียงมองผ่าน

แต่เขา…..กลับมองเราอย่างใส่ใจ

คนที่รักเรา…..คือคนที่เราไม่พยายามทำความรู้จัก

แต่เขา…..กลับพยายามทำความรู้จักเรา

คนที่รักเรา…..คือคนที่เราไม่เคยให้ความสำคัญมากมาย

แต่เขา…..กลับให้ในสิ่งที่ล้วนมีค่ามีความสำคัญกับเรา

คนที่รักเรา……คือคนที่เราไม่เคยเห็นหน้าเวลาสุข

แต่เวลาทุกข์……เขากลับเป็นเหมือนเงาคอยเฝ้าตาม

คนที่รักเรา…..คือคนที่เราไม่เคยนึกถึง

แต่มีสิ่งหนึ่ง…..บอกให้รู้ว่า……”เขารักเรา”

แล้ว….คุณจะเลือกใคร

View :5518