“มาตรวัดความรักไม่ได้วัดกันตรงที่…ใครรักก่อน หรือ รักทีหลัง”

คนที่รักมานาน . . . อาจไม่ได้รักมากกว่า

และ . . . คนที่รักทีหลัง . . . อาจไม่ได้รักน้อยกว่า

เพราะความรัก ไม่ได้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาเพียงอย่างเดียว

คนที่มาก่อน ” รั ก ก่ อ น ”

วันคืนที่ผ่าน มามากมายอาจไม่มีค่าไม่มีความหมายเลย

ถ้าหากเพียงแค่ ต้องรักไปวัน ๆ . . .

หรือ รักไปเหมือนกับทุก ๆ วันที่เคยรัก

รักอย่างเป็นหน้าที่ . . . หรือรักเพราะเคยรัก . . .

ในขณะเดียวกัน . . .

กับวันคืนเพียง ไม่กี่วันของคนที่มาทีหลัง . . .

ก็อาจมีค่ามาก เหลือเกิน

ความรัก จึงไม่ได้สำคัญที่ว่ารักกันมานานแล้ว

หากแต่ความรักสำคัญตรงที่

เรา ใช้ทุกวันให้มีค่าให้เต็มไปด้วยความหมายแห่งรัก

รัก แล้ว . . . ทำสิ่งดีๆ ให้กันด้วยความเต็มใจ และกระตือรือร้น

นั่นแหละจึงจะเรียกว่าความสำคัญของ ” รั ก ”

ใครรักมาก หรือ รักน้อยจึงไม่ได้วัดกันที่ระยะเวลา

และไม่อาจเชื่อ มั่นในคนที่มาก่อน . . .

หรือ ไม่อาจดูถูกคนที่มาทีหลังว่าเขาไม่มีความสำคัญ

ความจริงแล้วคนที่มาที่หลังอาจสำคัญมากกว่าคนมาก่อนก็ ได้…

จริงๆ ต้องบอกว่า รักไม่ได้วัดกันที่เวลา…เสมอไป

ความรักขึ้นอยู่กับคนสองคน ระยะเวลาเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้สองฝ่ายเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้าหา กันมากกว่า

แต่ก็เห็นคนส่วนใหญ่ ใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ความรัก

และเราก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้ “เวลา” กับสิ่งนี้

เราคิดว่า ” เวลา” น่าจะให้คำตอบที่ดีที่สุดกับเราได้

View :4205