Tweetmeme ปุ่มRetweet ยอดฮิตสามารถแปลภาษาได้แล้ว

TweetMeme’s Retweet Buttons

ตอนนี้ แปลภาษาอัตโนมัติได้แล้ว!!!

upgraded แล้วเป็นที่เรียบร้อยสำหรับ Tweetmeme ปุ่ม Retweet ยอดฮิตใช้งานง่าย ตอนนี้ มี features ใหม่ คือ language support ค่ะ

Landguage support คืออะไีร??

– หมายความว่า ไม่ว่าคุณจะ retweet ข้อความใดๆ บน content ของคุณแล้วก็ จะมีปุ่มเด้งขึ้นมาให้คุณเลือก เปลี่ยนภาษาได้ ถึง 7 ภาษาด้วยกันค่ะ โดยผู้ใช้สามารถตั้งให้แปลภาษา เป็นภาษาของคุณ(จาก 7 ภาษานั้น) ได้อัตโนมัติอีกด้วยค่ะ

โดยภาษา 7 ภาษานั้นได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาอิตาเลียน ภาษาสเปน ภาษาญีุ่ปุ่น และภาษา โปรตุเกส

โดยระบบการแปลของ Language support ใช้ Google translate ค่ะ โดยเจ้าตัวนี้จะ detect ภาษา (ที่คุณใช้) ผ่านทาง Browser ของคุณ และวิเคราะห์ออกมาว่าคุณใช้ภาษาอะไร แล้วแปลออกมา แ่ต่หากคุณไม่ได้ต้องใช้ ก็สามารถกดกลับไปเป็นภาษาเดิมได้

โดยด้านล่างซ้ายมือจะมีลูกศร ชี้กลับไปมา คลิ๊กตรงนั้นได้เลยเพื่อแปลภาษาค่ะ

ตามภาพด้านล่าง :)

 

และถ้าวันนี้ใครได้ลอง Retweet บทความของ appreview ไปบ้างแล้วก็คงเห็น Language support ของ Tweetmeme กันไปบ้างแล้ว

ขอให้สนุกกับการแปลภาษาของคุณนะคะ

source : Mashable.com (คลิ๊กที่ัตัวอักษรเพื่อลิงค์ไปยังเวปค่ะ)

View :4828

Have a excellent day!. I really loved this post. You write about this topic very well. I really like your blog and I will definetly bookmark it! Keep up the super posts! hgh supplements

Considerably, this post is really the sweetest on this topic. I harmonise with your conclusions and will thirstily look forward to your incoming updates. Saying thanks will not just be sufficient, for the phenomenal clarity in your writing. I will directly grab your rss feed to stay informed of any updates. Admirable work and much success in your business dealings! Please excuse my poor English as it is not my first tongue.Happy New Year 2011.

I like the part where you say you are doing this to give back but I would assume by all the comments that this is working for you as well.

This page loads slightly slow. Just for your info, BTW nice site

This site loads slightly slow. Just for your info, anyway fantastic blog

I have been spending the final couple of hours to sort this out. Thank you for sharing

Hockessin De says:

Can you message me with some tips on how you made your blog look this awesome , I’d be appreciative.

Owen Houde says:

Pretty nice post. I’ve really enjoyed browsing your site posts. Whatever the case I’ll be subscribing to your feed and i also hope you write again soon! The information here will be very useful to me! I will post a link to this page on my blog. I am sure my visitors will find that very useful. Merry Chrismas!

Have a fantastic day!. Pretty good post. I just stumbled upon your site and wanted to say that I have really enjoyed reading your opinions. Any way I’ll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. female libido pill

Valuable article and excellent design you got here! I would like to thank you for sharing your ideas and time into the stuff you post!! Thumbs up

forex ea says:

Please, can you PM me and tell me few more thinks about this, I am really fan of your blog…

Pretty good post. I have really enjoyed browsing your website posts. Whatever the case I’ll be subscribing to your feed and i also hope you write again soon! Thanks, I’ll try and visit often. Merry Chrismas!

Have a good day!. Finally someone that actually knows what they are talking about – thank you! Breast Enhancement pills

indir says:

I was not sure about which website to confirm and then I saw your blog and it really proved to be helpful to me. The content is great and easy to apply. Please post some more topics related to it.

I’d like to begin my personal blog one day. This was a really nice weblog that you produced here. Keep up the good work.

indir says:

good article preserve it coming

I only lately began leaving comments! Makes me think a small a lot more about what I enjoyed and learned in regards to the post!

Arabesk says:

Hey… I haven’t discovered a site like yours in forever. Thanks for keeping sites like this alive. I saved this page to my bookmarks. I’ll be back

Facebook

Twitter