ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี (15 กันยายน พ.ศ. 243514 พฤษภาคม พ.ศ. 2505) เดิมชื่อ คอร์ราโด เฟโรชี – Corrado Feroci ชาวอิตาลีสัญชาติไทย เป็นปูชนียบุคคลคนหนึ่งของไทย โดยได้สร้างคุณูปการในทางศิลปะจนเป็นที่รู้จักกว้างขวาง ทั้งยังเป็นผู้ก่อตั้ง และครูสอนศิลปะในมหาวิทยาลัยศิลปากร จนเป็นที่รักใคร่และนับถือทั้งในหมู่ศิษย์และอาจารย์ และได้รับการยกย่องเป็นปูชนียบุคคลของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ มีผลงานที่โดดเด่นหลายอย่างในประเทศไทย ได้แก่ พระราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่สวนลุมพินี และ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

ประวัติ

ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี เกิดเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2435 ในเขตซานโจวันนี (San Giovanni) เมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี บิดาชื่อ นาย Artudo Feroci และมารดาชื่อนาง Santina Feroci เมื่ออายุ 23 ปี สามารถสอบผ่านเป็นศาสตราจารย์ จากราชวิทยาลัยศิลปแห่งนครฟลอเรนซ์ (The Royal Academy of Art of Florence)

ปี พ.ศ. 2441 ได้เข้าศึกษาในระดับชั้นประถม หลักสูตร 5 ปี หลังจากจบหลักสูตร จึงเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนระดับมัธยมอีก 5 ปี หลังจากนั้นจึงเข้าศึกษาทางด้านศิลปะในโรงเรียนราชวิทยาลัยศิลปะ แห่งนครฟลอเรนซ์ จบหลักสูตรวิชาช่าง 7 ปีในขณะที่มีอายุ 23 ปีและได้รับประกาศนียบัตรช่างปั้นช่างเขียน ซึ่งต่อมาได้สอบคัดเลือกรับปริญญาบัตรเป็นศาสตราจารย์มีความรอบรู้ทางด้าน ประวัติศาสตร์ศิลป์วิจารณ์ศิลป์และปรัชญาโดยเฉพาะมีความสามารถทางด้านศิลปะ แขนงประติมากรรมและจิตรกรรม

ปี พ.ศ. 2466 ท่านได้ชนะการประกวดการออกแบบเหรียญเงินตราสยามที่จัดขึ้นในยุโรป ด้วยเหตุนี้จึงเดินสู่แผ่นดินสยามเพื่อเข้ามารับราชการเป็นช่างปั้นประจำกรมศิลปากร ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2466 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์สอนวิชาช่างปั้นหล่อ แผนกศิลปากร สถานแห่งราชบัณฑิตสภา

ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 พ.ศ. 2485 ประเทศอิตาลียอมพ่ายแพ้แก่ฝ่ายสัมพันธมิตร ชาวอิตาเลียน ในประเทศไทยตกเป็นเชลยของ ประเทศเยอรมนี กับ ญี่ปุ่น แต่รัฐบาลไทยขอควบคุมตัวท่านศาสตราจารย์ คอร์ราโด เฟโรจี ไว้เอง และ หลวงวิจิตรวาทการ ได้ดำเนินการทำเรื่องราวขอโอนสัญชาติจากอิตาเลียนมาเป็นสัญชาติไทย โดยเปลี่ยนชื่อของท่านให้มาเป็น “นายศิลป์ พีระศรี” เพื่อคุ้มครองท่านไว้ ไม่ต้องไปถูกเกณฑ์เป็นเชลยศึกให้สร้าง ทางรถไฟสายมรณะ และ สะพานข้ามแม่น้ำแคว เมืองกาญจนบุรี

ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ได้เริ่มวางหลักสูตรวิชาจิตรกรรมและประติมากรรมขึ้นในระยะเริ่มแรกชื่อ ” โรงเรียนประณีตศิลปกรรม” ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น”โรงเรียนศิลปากรแผนกช่าง” และในปีพ.ศ. 2485กรมศิลปากรได้แยกจากกระทรวงศึกษาธิการไป ขึ้นอยู่กับสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลในขณะนั้นโดย ฯพณฯจอมพลป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีตระหนักถึงความสำคัญของศิลปะว่าเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญยิ่งสาขา หนึ่งของชาติ จึงได้มีคำสั่งให้ อธิบดีกรมศิลปากร ในขณะนั้นคือ พระยาอนุมานราชธน ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร และ ตรา พระราชบัญญัติ ยกฐานะโรงเรียนศิลปากรขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยศิลปากร มีคณะจิตรกรรมประติมากรรม เป็นคณะวิชาเดียวของมหาวิทยาลัยศิลปากรเปิดสอนเพียง 2 สาขาวิชาคือ สาขา จิตรกรรม และสาขา ประติมากรรม โดยมี ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรีเป็นผู้อำนวยการสอนและดำรงตำแหน่งคณบดี คนแรก

ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลไทยให้ออกแบบปั้นและควบคุมการหล่อพระราชนุสาวรีย์ และอนุสาวรีย์สำคัญของประเทศไทย โดยการปั้นต้นแบบสำหรับพระปฐมบรมราชานุสรณ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 24722477 อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี พ.ศ. 2484 พระราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนลุมพินี และการออกแบบพระพุทธรูปปางลีลา ประธานพุทธมณฑล

ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ถึงแก่กรรมที่โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2505 รวมสิริอายุได้ 69 ปี 7เดือน 29 วัน

เชื่อว่าแม้นศ.หลายคนจะไม่ได้เกิดทันในช่วงชีวิตของอ.ศิลป์ แต่ทุกคนล้วนรักและเทิดทูนอ.ศิลป์เหนือสิ่งอื่นใดค่ะ

สำหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นหน้าอ.ศิลป์ พีระศรี ว่าหน้าตาเป็นยังไงก็หน้าตาใจดีๆแบบนี้ล่ะค่ะ

คำติดปากที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินและเป็นคำที่ลูกอ.ศิลป์ทุกคนยึดถือมาตลอดคือ ARS LONGA VITA BREVIS ศิลปะยืนยาวชีวิตสั้น แต่จะมีซักกี่คนที่เข้าใจความหมายของคำว่า “ศิลปะยืนยาว ขีวิตสั้น” จริงๆ

เพราะชีวิตของคนเรานั้นมันสั้นนัก แต่ผลงานทางศิลปะของเราจะคงอยู่นานเท่านาน นี่คงเป็นที่มาที่ artist อย่างเราๆทราบกันดี

แต่มีหลายคนไม่น้อยที่พูดว่า คำนี้ไม่ใช่คำที่อ.ศิลป์ พูดขึ้นเป็นคนแรก หากแต่เป็น ฮิปโปกราตีส แพทย์ชาวกรีก ที่ให้คำนิยามไว้ว่า

‘ชีวิตนี้สั้น แต่ศิลปะอายุยืนยาว’ (Ho Bios Brachus,the de Techne Makre)

ความจริงแล้วเมื่อฮิปโปเกรติสเอ่ยวลีนี้ ท่านหมายจำเพาะเจาะจงถึงศิลปะทางการแพทย์!!..

แต่แล้ววันหนึ่ง เซนเนก้า กวีมีชื่อของกรุงโรม ก็ได้นำเอามาแปลงเป็นภาษาละติน ให้ใช้ได้ทั่วถึงศิลปะทุกสาขาว่า Ars longa vita brevis แบบที่เราได้ยินในปัจจุบันนั่นเองค่ะ ขณะในหนังสือ De Bre vitatae Vitae เซนเนก้ากล่าวไว้ว่า คำๆนี้ได้มาจากผู้ที่เป็นใหญ่ยิ่งกว่าแพทย์ทั้งปวง

ท่านว่า ชีวิตนี้สั้น แต่ศิลปะอายุยืนยาว แต่เห็นด้วยกันไหมว่า จะใครเป็นคนกล่าวขึ้นก่อนก็ตาม สิ่งสำคัญมากกว่าและแน่แท้ที่สุด

นั่นคือเราทำอะไรที่มีคุณค่าทั้งต่อใจเราและผู้อื่น ฝากไว้บนแผ่นนี้บ้างไหม ขณะที่เวลาของชีวิตเราสั้นลงเรื่อยๆ

ดังนั้นในทุกๆวันที15กย.ของทุกปี สโมสรนศ.ศิลปากรหรือ SMO ก็จะจัดงานอ.ศิลป์ขึ้นค่ะ โดยปีนี้พิเศษหน่อยตรงทีี่ครบรอบ 118ปีอ.ศิลป์พอดี โดยทุกๆปี พวกเราจะเห็นหน้าอดีัตนายก ชวน หลีกภัยมาเป็นประธานเปิดงานกันบ่อยๆ 😀 ไม่ต้องแปลกใจค่ะคุณชวน สเก็ตรูปเก่งมากนะคะ

ทุกวันที่15กย.ของทุกปีวันอ.ศิลป์พวกเราทำอะไรกันบ้าง ? ลูกศิษย์ของอาจารย์ศิลป์จะกลับมาที่บ้านของตนอีกครั้งค่ะมาเจอกัน

มาระลึกถึงอาจารย์ศิลป์ จุดเีทียนและร้องเพลงประจำมหาวิทยาลัย Santa Lucia เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ(ด้วยใจ) มาช้านาน ปีนี้พินนี่ึคงไม่ได้ไปอีกเหมือนเคย…. แต่เสียงเพลง Santa Lucia ยังคงดังก้องในโสตประสาทเสมอ บทเพลงที่ไพเราะฟังแล้วขนลุกทุกที

เหมือนอ.ศิลป์มายืนข้างๆ เพลง Santa Lucia เล่าต่อๆกันมาว่าเป็นเพลงทีี่ชาวประมงชอบร้องเวลาออกเรือ อ.ศิลป์จึงชอบฮัมเพลงนี้บ่อยๆ

เวลาท่านนึกถึงบ้านที่อิตาลี ดังนั้น เพลง Santa Lucia จึงกลายมาเป็นเพลงประจำม.ศิลปากรตั้งแต่นั้นมา

จึงเป็นที่มาว่า ม.ศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีเพลงประจำมหาวิทยาลัยเป็นเพลงภาษาอิตาเลียน Santa Lucia จะว่าไปงานอ.ศิลป์ทุกปี เด็กศิลปากรจะเรียกว่า “วันรวมญาติ” แต่เป็นวันรวมญาติแบบไม่ได้นัดหมายกันเจอกันแบบฟลุ๊คๆ 😀

ม.ศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยที่เล็กมากค่ะ(วังท่าพระ) แต่เราอยู่กันแบบอบอุ่นจริงๆ 4คณะ จิตรกรรมฯ โบราณคดี สถาปัตยกรรมและมัณฑณศิลป์

แต่แน่นอนว่าไม่ใช่แค่พวกเรา4คณะหรอกค่ะที่รักกันลูกอ.ศิลป์รักกันทุกคนไม่แบ่งวิทยาเขต เพราะมีอ.ศิลป์เป็นศูนย์รวมหัวใจ

หลายคนคงรู้จักศิลปากรจากละครกับหนัง เท่าที่คงพอจำกันได้คือ กลิ่นสีและทีแปรง(กาวแป้ง)/ เก้าอี้ขาวในห้องแดง และคู่แท้ปาฏิหาริย์

และถ้าวันนี้ใครว่างอยากชวนไปงาน118ปีอ.ศิลป์ พีระศรีค่ะ เริ่ม6pmเป็นต้นไป ที่ศิลปากร วังท่าพระค่ะ

http://www.facebook.com/event.php?eid=153073714720275
มาทำให้เพลง Santa Lucia ดังกึกก้องกันต่อๆไปให้นานเท่านานกันนะ 😀

♪♫♬ Santa Lucia … Hayley Westenra
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=V3LTrGVYr5s]
…Santa Lucia…

Sul mare luccica l’astro d’argento

placida l’onda

prospero il vento

Sul mare luccica l’astro d’argento

placida l’onda

prospero il vento

Venite all’argine

barchette mie

Santa Lucia, Santa Lucia

Venite all’argine

barchette mie

Santa Lucia, Santa Lucia

..

.

สุดท้ายอยากแชร์ประวัติของอ.ศิลป์ พีระศรีในรูปแบบของ animation น่ารักๆค่ะ

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=tdU29yjFsSA]

VDO ตัวนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากผ­ู้จัดทำคุณชนินท์ เสือสูงเนิน ให้ฉายในงานวันศิลป์ พีระศรี ทั้ง 2 วิทยาเขต

โดย VDO จะจัดฉายก่อนการจุดเทียนน้อมรำล­ึกท่านอาจารย์ศิลป์ พีระศรีด้วยค่ะ

ขอบคุณ คุณ zhangsilpakorn ไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ตารางการจัดงานวันอาจารย์ศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2553

วันที่ 11 และ 12 กันยายน 2553

สถานที่ : คณะจิตรกรรมฯ ตึกหอศิลป์บรมราชกุมารี ทับแก้ว นครปฐม

วันที่ 15 กันยายน 2553

สถานที่ : มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร พบกับนิทรรศการต่างๆของ 4 คณะ งานออกร้านจำหน่ายของที่ระลึก เวทีกิจกรรม ร้านอาหาร และฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินหลากหล­­­ายค่าย

น้อมรำลึกถึงพระคุณท่านอาจารย์ผ­ู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ “ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น

” ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

***VDO นี้จะมีฉายในงานด้วยนะคะ

Source: Wikipedia , Dek-d.com

View :5356