วันที่ 15 Oct 11

Place: Truelife ชั้น 4 สยาม ซอย 3

จัดโดย : สมาคมนักข่าวเทคโนโลยีสารสนเทศ (สมาคมนักข่าวIT) (ITPC)

Attendees: @lekasina @chavarong @Joe9L9 @yokekung @pinnynoy @worawisut @vow_vow @nuttaputch @kafaak @tuirung @jakrapong @Melody_18 @joyz @oxygenyoyo @gogolico @ ??? เหลือใครอีกนึกไม่ออก

 

หัวข้อที่เสวนา (สรุป) : 

 

 1. ปัจจุบันการสือสารในยุคใหม่ไม่ได้มีเพียงแต่สื่อมวลชนอีกต่อไปแล้ว ใครๆก็สามารถจะเป็นนักข่าวได้ แต่ในรายละเอิยดลึกๆต้องมาว่ากันอีกทีว่าบล็อกเกอร์จะสามารถมีบทบาทของสื่อมวลชนได้มากน้อยแค่ไหน ปัจจุบันนักข่าวก๊ต้องมีความรู้จากผู้เชี่ยวชาญบ้างเหมือนกัน เพราะนักข่าวต้องทําทุกอย่างและอาจจะไม่ได้เก่งทุกอย่าง จึงอาจจะต้องพึ่งพาความสามารถเฉพาะด้านของ Blogger ด้วย ปัจจุบันผู้บริโภคก็ได้ใช้ช่องทางSocial Media ของตัวเอง เผยแพร่ข้อมูลเฉพาะด้านมากขึ้น เอเจนซี่ แบรนด์ต่างๆก๊หันมาสนใจ Influencer /Blogger ในการนําเสนอ product หรือService มากมาย Blogger หลายคนSuccess มาก สําหรับBloggerที่มีความรับผิดชอบทางสังคมนั้นก็ไม่เป็นปัญหาอะไร สําหรับBlogger ผีตัวปลอมที่จ้องมาทํามาหากินแอบอ้างก็มีเหมือนกัน
 2.  Blogger ในอเมริกามีการทําเป็นอาชีพอย่างชัดเจนและมีการรวมกลุ่มอย่างหลวมๆ เช่นในKindle ก็มีการซื้อContent จากBlogger มาลงด้วย
 3. การเข้ามามีบทบาทของsocial media ทำให้ หลายคนสามารถทำหน้าที่เป็นผู้เผยแพ่ข่าวสารได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นนักข่าว
 4. บางงานจัดเน้นให้บล็อกเกอร์มากกว่า เพราะเขาอาจจะมองว่ากลุ่มเป้าหมายของงานนั้นของเขาอยู่บนออนไลน์
 5.  บล็อกเกอร์แบบเราไม่ควรผลักภาระค.รับผิดชอบไปให้ผู้อ่านอย่างเดียว เราในฐานะคนสื่อสารออกไปควรรับผิดชอบก่อน
 6.  ทั้งนักข่าวและ blogger ไทยลงความเห็นกันว่าเราควรจะต้องมี code of conduct กันได้แล้ว
 7. จรรยาบรรณของบล็อกเกอร์ อาจสรุปได้ว่า “อย่าเขียนอะไรที่ทำให้เสียใจ เมื่อย้อนกลับไปอ่านอีกครั้ง” จากหนังสือคู่มือสื่อพลเมือง
 8. Blogger ไม่ได้มองตัวเองเป็นสื่อแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราเป็นผู้ส่งสารเพราะงั้นเราต้องรับผิดชอบกับสารที่เราจะสื่อออกมา – Joe9L9 นักข่าวอิสระ
 9. ปัญหาหลักตอนนี้คิดว่า Blogger เริ่มมีพลังเทียบเท่าสื่อหลัก แต่ว่าระดับจริยธรรมของ Blogger แต่ละคนไม่เท่ากัน และไม่มีมาตรฐานที่กำหนดได้ ทั้งนักข่าวและ blogger จึงลงความเห็นว่า เราควรจะมีข้อตกลงร่วมกัน(จะไม่ใช่คำว่าระเบียบข้อบังคับ) ในเรื่องของ ehtic อะไรควรทำและไม่ควรทำ
 10. รวมไปถึงการรวมกลุ่มกันอย่างหลวมๆ เป็น”ชมรมบล็อกเกอร์” เพื่อกำหนกมาตรฐานของบล็อกเกอร์ มีข้อตกลงว่า ถ้าอย่ในชมรมนี้จะได้รับการ certify เป็นบล็อกเกอร์ที่น่าเชื่อถือได้ (และจะมีข้อตกลงร่วมกันเพื่อแผยเพร่แก่คนภายนอกว่า บล็อกเกอร์ที่ดี ควรมีลักษณะเช่นใด) และจัดตั้งเป็นชมรมนั้นก็เพื่อเอื้อผลประโยชน์ปกป้องบล็อกเกอร์ในบางข้อ เช่น ป้องกันการขโมย content ของกันและกัน หรือมีอำนาจการต่อรองกับเอเจนซี่ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องปกป้องผู้อ่านในแง่ของต้องมีการเขียน disclaimer ว่าเราบทความนี้ได้รับเงินสนับสนุนมาให้เขียนหรือไม่ก็ต้องชี้แจงให้ชัดเจน หลักๆ ของข้อตกลงร่วมกันจะเอื้อผลประโยชน์ให้ทั้ง blogger และผู้อ่าน
 11. ในแง่ของกฏหมาย หากมองว่า บล็อกเกอร์ คือ สื่อ ซึ่งควรมีการกำกับดูแลและตรวจสอบกันเอง เพื่อให้ได้สิทธิ์ทั้งบวก (สิทธิ) และลบ (อาทิ ถูกดำเนินคดี)” – lekasina
 12. จากที่จับประเด็นได้จากวงสนทนา วงสนทนาเห็นว่า หากบล็อกเกอร์ได้รับการสนับสนุนในการรีวิวชิ้นนั้นๆ ควรจะ declare ให้คนอ่านรู้ด้วย – lekasina
 13. ในฐานะเคยจัดานมาก่อน จัด 2 session for blogger reporterใช้งบ 2 เท่า และ blogger กะ reporter ต้องการข้อมูลไม่เหมือนกัน – Dtac
 14. “bloggerไม่ใช่ สื่อมวลชน แต่bloggerมีเครื่องมือ เหมือนนักข่าว เพราะฉะนั้น blogger ควรจะต้องมีจริยธรรมในการเผยแพร่เช่นกัน” – Jakrapong (Thumbsup.in.th)
 15. นักข่าวอยากแลกเปลี่ยนมุมมองการนําเสนอข่าว กับBlogger. เพราะรู้ว่านักข่าวต้องเริ่มปรับตัว และคิดว่าเราน่าจะแชร์ด้วยกันได้ – chavarong
 16. Blogger น่าจะมีการรรมกลุ่มกันเพื่อให้เกิดมาตรฐานในการทํางาน
 17. นักข่าวหลายคนก็เป็น blogger สำหรับปี่ในฐานะแบรนด์ ปี่มองทั้ง2เหมือนกันเหมือนกัน สำคัญที่มารยาทและกาละเทศะ ทั้ง2คือผู้มีสื่ออยู่ในมือ ทั้ง 2 ก็ต้องมีจรรยาบรรณ แบรนด์เองก็ต้องรู้จักการเข้าหาและมารยาท สมัยนี้ สื่อ on/off line มันผสมผสานกันเนียนแล้ว แบรนด์ไหนเร็ว ให้ความสำคัญกับ blogger เข้าถึงและสร้างความสัมพันธ์ได้ดี ก็ต้องบอกว่า visionary มากๆ ได้เปรียบสุดๆ ถ้า PR มีงบสำหรับนักข่าว แบรนด์ต่างๆ ก็ควรมีงบสำหรับ blogger และสื่อดิจิตอลด้วย @SansiriPLC เราเองก็ให้ความสำคัญมานานแล้ว แถมข้อดีของสื่อดิจิตอล คือการวัดผล ที่เห็นเป็นรูปธรรม วัดผลได้ มีตัวเลขชัดเจน แบรนด์ไหนไม่เชื่อ ลองทำดู (digit=ตัวเลข=วัดผลได้) ปี่เคยจัดอีเวนท์ ที่มีเวลาเชิญสื่อเพียงน 3 วันล่วงหน้า สื่อดิจิตอลช่วยชีวิตปี่ไว้ได้มาก บล็อกเกอร์มากันเป็นร้อย powerful มากๆ และlead ไปสู่สื่อ offline ทำให้ข่าว @SansiriPLC social commerce อยู่ในหน้าสิ่งพิมพ์ยาวไปอีก 6 เดือน – ความเห็นจาก Digital Marketer คุณปี่ ดานิส จาก Sansiri Plc
 18. นักข่าวและ Blogger ลงความเห็นกันวันนี้ ว่าจะนัดร่างข้อตกลงร่วมกันในเรื่องของ Regulation และ Ethic ของ Blogger รวมไปถึง Code of Conduct ในครั้งต่อไป วันที่ 29 oct 11 ที่ Enigma Cinema หลังจบงาน Nforum เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน โดยจะเริ่มจาก Blogger IT ก่อนที่จะให้มาช่วยร่วมกันร่างข้อตกลง โดยอาจจะมี สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ช่วยดูแลอยู่ห่างๆ และนำเอา Agreement ของ Blogger community association จากขอต่างประเทศมาเป็นตัวตั้ง และหาข้อตกลงร่วมกัน้เพื่ออนุมัตืกันเป็นข้อๆ และนำเสนอข้อตกลงใหม่ๆ ที่เหมาะกับway ของ Blogger คนไทย
หมายเหตุ : ประชุมวันที่ 29 oct 11 เลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วม
ภาพบรรยากาศ

ภาพบรรยากาศงานจิบกาแฟ แชร์ไอเดีย คนทำข่าวกับบล็อกเกอร์

View :3084