1) ปัจจุบันแฟชั่นชอบใบหน้าเรียวกำลังมาแรง เพราะเทรนด์เกาหลี

2) สาเหตุที่หน้าบานหรือหน้าเหลื่อม มี 2 เหตุหลัก คือ กรามใหญ่และกางออก และกล้ามเนื้อแก้มใหญ่

3) ถ้าหน้าเหลี่ยมที่มาจากสาดหตุที่กรามใหญ่หรือกางออก วิธีแก้ไขมีวิธีเดียวคือ การผ่าตัดดหลากราม

4) หน้าบานหรือหน้าเหลี่ยมซึ่งเกิดจากกล้ามเนื้อแก้มโต แก้ไขได้โดยการฉีดโบท๊อกซ์เพื่อทำให้กล้ามเนื้อฟีบและฟ่อลง

5) การทำให้กล้ามเนื้อแก้มเล็กและฟ่อลงด้วยการฉึดโบท๊อกซ์จะมีฤทธิ์อยู่นาน 6-9 เดือน

6) การฉีดโบท๊อกซ์เพื่อทำให้กล้ามเนื้อฟีบและฟ่อลงเป็นวิธีที่ได้ผลและปลอดภัย

7) การฉีดโบท๊อกซ์เพื่อทำให้กล้ามเนื้อฟีบและฟ่อลงจะทำให้เคี้ยวแล้วเมื่อยกรามในระยะแรกๆ เพราะกล้ามเนื้อบริเวณแก้มฝ่อลงจากฤทธิ์ของยา

8) ควรพบแพทย์เพื่อปรึกษาก่อนการฉีดโบท๊อกซ์เพื่อทำให้หน้าเรียว เพราะบางคนอาจไม่เหมาะที่จะฉีด

9) ท่านที่มีกระดูกโหนกแก้มนูนหรือเบ้าตาลึกไม่เหมาะจะการฉีดโบท๊อกซ์เพื่อทำให้หน้าเรียว เพราะหลังฉีดจะทำให้ใบหน้าดูโทรมลง

Source: @Drworaphong ‘s Twitter

View :5756