1) ยาRoaccutane เป็นยารับประทานเพื่อรักษาสิวที่แพทย์ผิวหนังใช้เป็นทางเลือกสุดท้ายในการรักษาสิว เพราะเป็นยาที่มีผลข้างเคียงที่ต้องระวังเยอะ

2) เนื่องจาก ยากินชนิดนี้มีข้อควรระวังมาก ตามกฏของแพทยสภา ยา Roaccutane ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตรเชี่ยวชาญด้านผิวหนังเท่านั้น

3) แต่ในประเทศไทย คนไข้สามารถหาซื้อยาชนิดนี้กินเองได้จากร้านขายยา โดยไม่รู้ว่าเขาควรระวังอะไรบ้าง

4) ยาRoaccutane ใช้สำหรับสิวที่รักษาด้วยยากินและยาทาอื่นๆแล้วไม่ได้ผล สิวที่เป็นรุนแรงเช่นสิวหัวช้าง

 5) ผลข้างเคียงของยาชนิดนี้เกิดได้หลายที่เช่น ทารกในครรภ์ ไขมันในเลือด ตับ กระดูก เยื่อบุต่าง เม็ดเลือด ภาวะจิตใจ ระบบสายตา
6) ทารกในครรภ์จะพิการถ้าแม่กินยานี้ขณะตั้งท้อง ในUSA คนไข้หญิงต้องใช้วิธีคุมกำเนิด2ชนิดขณะกินยานี้และเริ่มกินยาในวันแรกที่หมดประจำเดือน
7) หญิงที่เคยกินยานี้ต้องหยุดยาอย่างน้อย 30 วันก่อนตั้งครรภ์
8) คนไข้ที่กินยาRoaccutane ต้องหยุดยาอย่างน้อย 1 เดือนถ้าจะไปบริจาคเลือด
9) หญิงให้นมลูกกินยา Roaccutne ไม่ได้เพราะยาถูกขับออกทางน้ำนมด้วย
10) คนไข้ที่กินยานี้จะมีอาการผิวหนังและเยื่อบุแห้ง ลอก และระคายเคืองได้ เช่น เยื่อบุตา ริมฝีปาก ผิวหนังส่วนต่างๆ
11) การกินยาRoaccutane อาจทำให้ Triglyceride และ Cholesterol สูง และอาจทำให้ตับอักเสบ
12) ที่ถูกต้องคนไข้ที่กินยานี้ต้องตรวจเลือก่อนกินและตรวจเช็คทุก3เดือนระหว่างกิน แต่ในทางปฏิบัติตรวจเลือดน้อยมาก
13) บางคนอาจมีอาการปวดกล้ามเนื้อขณะกินยาRoaccutnae
14) การกินยาRoaccutaneใขขนาดที่สูงและกินติดต่อกันนานๆอาจมีผลทำให้กระดูกไม่ยืดตัว เพราะฉะนั้นควรระวังในเด็กอายุต่ำกว่า18ปี
15) การกินยาRoaccutane อาจทำให้มีอาการปวดศีรษะ หรือมีอาการซึมเศร้าได้
16) การกินยาRoaccutane อาจทำให้เม็ดเลือดขาวมีจำนวนน้อยลง
17) ยาRoaccutane เป็นยาที่คนไข้ไม่ควรซื้อกินเองและควรได้รับการดูแลใกล้ชิดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อติดตามผลของยา
 Source: @DrWorapong ‘ s Twitter
View :6158