2 มีค 55 เมื่อวานมีข่าวตำรวจตรวจจับแหล่งยาซูโดเอฟริดีน (pseudoephedrine) รายใหญ่ วันนี้ขอทวิตเรื่องของผลpseudoephedrineต่อผิวหนัง

1) ซูโดเอฟิดรีน เป็นสารออกฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติประเภทซิมพาเธติก (ระบบประสาทที่ทำงานเวลาเราตื่นเต้น ตกใจ ทำให้หัวใจเต้นเร็ว)

2) ซูโดเอฟิดรีน ผลทำให้หลอดเลือดเกิดการหดรัดตัว ลดการสร้างเมือกที่จมูก แพทย์มักจะใช้ เพื่อลดอาการบวมของเยื่อบุจมูก ทำให้อาการคัดจมูกดีขึ้น

3) ซูโดเอฟิดรีนมีโครงสร้างที่คล้ายคลึงกับ เอฟิดรีน รวมทั้งสาร เมธแอมเฟตามีน (ยาไอซ์) อย่างมาก

4) จึงมีการใช้ ซูโดเอฟิดรีน เป็นสารตั้งต้นในการผลิตยาไอซ์ ซึ่งเป็นสารเสพติดที่ออกฤทธิ์รุนแรง

5) มีการใช้ยา ซูโดเอฟิดรีน ในผู้ที่ต้องขับรถทางไกล หรือนักกีฬา โดยหวังผลในการกระตุ้นให้ประสาทตื่นตัวตลอดเวลา

6) ยาชนิดนี้เป็นสารที่จะต้องควบคุม เนื่องจากสามารถนำไปผลิดเป็นสาร เมธแอมเฟตามีน ซึ่งเป็นสารเสพติด และออกฤทธิ์อย่างรุนแรงต่อระบบประสาทได้

7) ผลข้างเคียงที่อาจพบได้จากการใช้ซูโดเอฟิดรีน คือ ผลจากการกระตุ้นประสาท หงุดหงิด ตกใจง่าย มีนศีรษะ นอนไม่หลับ ใจสั่น เกิดอาการหลอนทางประสาท

8) ผลของซูโดเอฟิดรีน เมธแอมเฟตามีนและ ยาไอซ์ต่อผิวหนังใกล้เคียงกับผลของการื่อมสูบบุหรี่คือทำให้ผิวหนังเสื่อมสภาพก่อนวัย (แก่ก่อนวัย)

9) เพราะว่าซูโดเอฟิดรีน เมธแอมเฟตามีนและ ยาไอซ์ทำให้เส้นเลือดหดตัวเลือดมาเลึ้ยงผิวหนัง จึงเกิดริ้วรอย หย่อนคล้อย ผิวไม่เด้ง

10) ฉะนั้นการติดซูโดเอฟิดรีน เมธแอมเฟตามีนและ ยาไอซ์นอกจากเสี่ยงกับผลข้างเคียงอื่นไแล้ว ยังทำให้คุณดูแก่ก่อนวัย

 

 

Source: @DrWoraphong ‘s Twitter

View :6738