วันนี้ทวิตเรื่อง กระ

1) กระ คือจุดสีน้ำตาลบนผิวพบได้ทั้งบนหน้าและลำตัว กระมี3ชนิดคือ กระแดด กระลึกและกระเนื้อ
2) กระแดดมีลักษณะเป้นจุดสีน้ำตาลไม่นูน มักพบบนหน้าและบนแขนบริเวณนอกร่มผ้า ที่เรียกว่ากระแดดเพราะมักพบบริเวณที่ถูกแดดและสีเข้มขึ้นเมื่อออกแดด
3) กระแดดมักเริ่มปรากฏหลังอายุ 20 และมักมีจำนวนเพิ่มขึ้นและสีเข้มข้นตามอายุ กรรมพันธุ์มีส่วนทำให้เป็นเร็วแบะเป็นมาก

4) กระลึก อีกชื่อคือปานโฮริ มีลักษณะเป็นจุดสีน้ำตาลเทาขนาด 3-5 มม พบเป็นกรุจุกที่โหนกแก้มมักเป็นเหมือยกันทั้ง2แก้ม

5) กระลึกมักเริ่มปรากฏตอนอายุ 20up มักมีประวัติว่ามารดาหรือพี่น้องผู้หญิงมีกระลึก สีจะเริ่มจากน้ไตาลอ่อนและสีเข้มขึ้นเรื่อยจนเป็นสีน้ำตาลเทา

6) กระเนื้อ มักเริ่มปรากฏตอนอายุเลข 4 มีลักษณะเป็นตุ่มนูนสีน้ำตาลขนาด 2-5 มม ปล่อยไว้จะนูนมากขึ้นจนผิวขรุขระ สีเข้มขึ้น เป็นได้ทั่วตัว
7) คนที่มีกระตั้งแต่อายุน้อยๆ มักมีประวัติที่มีคนในครอบครัวเป็นกระ หรือมีประวัติออกแดดกลำแดดบ่อยหรือเล่นกีฬากลางแจ้งแดดเปรี้ยงๆเป็นประจำ
8) กระทั้ง3ชนิดที่ว่า คนไข้มักไม่มีอาการและไม่จำเป็นต้องรักษา จะเอาออกก็เพื่อความสวยงามเป็นเหตุ
9) กระแดดและกระลึก ได้ผลดีโดยการรักษาด้วยเลเซอร์ Q-switched Nd:YAG หรือเลเซอร์ Q-switch alexandrite กระแดดทำเลเซอร์1-2ครั้งก็หาย
10) ส่วนกระลึก ใช้เลเซอร์ชนิดเดียวกับกระแดดแต่ต้องทำมากกว่า 5 ครั้ง ทุก 2-3 เดือน
11) กระเนื่อที่ปล่อยไว้นานๆจะเป็นดังรูปนี้

12) กระเนื้อมักหายได้ด้วยเลเซอร์ CO2 เพียง 1-2 ครั้ง
13) กระลึกเมื่อหายแล้วหายเลยมักไม่กลับเป็นซ้ำ แต่กระแดดและกระเนื้อจะกลับเป็นอีกได้ในอีกหลายปีต่อมา ถ้าไม่กันแดดจะกลับมาเป็นเร็ว
14) กระลึก มักมีลักษณะคล้ายฝ้าต้องแยกกันให้ดี เพราะฝ้าไม่ตอบสนองกับเลเซอร์แต่กระลึกรักษาหายได้ด้วยเลเซอร์

 

 

Source: @DrWoraphong ‘s Twitter

View :9535