ม.รังสิต ร่วมกับ ทรู ดิจิทัล พลัส จัดการแข่งขันพัฒนาเกม GGDP 2012

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2555 เวลา 13.30 น.

มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ บริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด

แถลงข่าว
โครงการ “Good Game Developer Projects 2012”

ภายในงาน
14.15-14.25 น. ผู้บริหารและคณะกรรมการโครงการ GGDP 2012 สัมมนาบนเวที
– ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต
– คุณธาดา เศวตศิลา ผู้อำนวยการกลุ่ม ด้านลูกค้าสถาบันการศึกษา
– คุณมานะ ประภากมล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด
– คุณสำเร็จ วจนะเสถียร CEO บริษัท CASA W Production จำกัด

ณ ห้องฉายภาพยนตร์ อาคาร Digital Multimedia Complex (อาคาร 15)
คณะนิเทศศาสตร์ ม.รังสิต

หมายเหตุ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ม.รังสิต โทร. 0-2-791-5583
มีรถตู้บริการรับ-ส่ง
ขาไป: ขึ้นรถตู้มา ม.รังสิต ได้ที่บริเวณ ชั้น G อาคารทรู ทาวเวอร์ เวลา 11.00 น.
ขากลับ: ขึ้นรถตู้เพื่อกลับมาที่อาคารทรู ทาวเวอร์ ได้ที่หน้าอาคาร 15 ตึก Digital Multimedia Complex ม.รังสิต

 

Source: RSU PR

View :3764