หลายคนที่ตาม Facebook พินนี่อยู่อาจจะพอทราบแล้วว่าพินนี่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศ จึงมีความจำเป็นมากๆ ในเรื่องของเอกสารราชการที่จะต้องทำการแปลให้เป็นภาษาอังกฤษให้หมด ลำพังเอกสารธรรมดายังพอทน นี่เอกสารราชการที่ต้องมีการแปลให้เป๊ะๆ ถูกต้องตามที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศต้องรับรองให้ ตอนแรกคิดอยู่นานว่าจะไปจ้างแปลดีมั้ย แต่เนื่องจากเอกสารที่จะต้องใช้มีเยอะมาก เกิน 10-20 ชุด ชุดนึงถ้าเอาไปฝากให้แปลก๋วยเตี๋ยวเรือ (แปลก๋วยเตี๋ยวเรือก็พวกที่รับจ้างแปลแถว วิทยุ นานา เพลินจิต เป็นคำศัพท์ แสลง ไม่ใช่ศัพท์ทางการที่ใช้เรียกนะคะ) จะิคิดแพงมาก เฉพาะค่าแปลก็เกือบแผ่นละ 300-500 บาท แล้วค่ะ ไหนจะ ต้องเสียค่ารับรองอีกชุดละ 200 บาท อีกตกแผ่นนึงไม่ใช่ถูกๆ ค่ะ และ ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือพวกนี้ ก็ใช้แบบฟอร์ม มาจากเว็บของกรมการกงสุล เหมือนกัน แค่กรอกตามช่องว่างที่ว่างเอาไว้ ดังนั้นพินนี่ก็คิดว่า พินนี่ภาษาอังกฤษก็ไม่ขี้เหร่มาก น่าจะพอแปลเองได้ จะได้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะมากค่ะ อีกทั้งปรึกษากับรุ่นพี่หลายคน เค้าก็บอกว่า สามารถแปลเองได้ ดังนั้นพินนี่เลยลองดู เสียเวลาเยอะหน่อย เพราะรายละเอียดจุ๋มจิ๋ม เยอะมากค่ะ แต่คุ้มกว่าที่จะไปจ้างเค้าแปล อีกเรื่องคือเราได้ความรู้เพิ่มด้วยว่า แปลยังไงถึงจะผ่าน ได้รับการรับรองและปั๊มตรากลับมา

cover copy

พินนี่ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น จาก เว็บไซต์ของ กรมการกงสุล ค่ะ ให้เข้าไปที่ หน้าเว็บไซต์ http://www.consular.go.th/ ค่ะ หรือจะเข้าตรงๆ ที่ >> ตัวอย่างการแปลเอกสารราชการต่างๆ << จะมีให้ดาวน์โหลด แบบฟอร์มเอกสารราชการต่างๆ ใ้ห้ค่ะ แต่ไม่ใช่ว่าดาวน์โหลดมาแบบนั้นแล้วจะใช้ได้เลยนะคะ พินนี่ลองมาแล้ว โหลดมาแล้วเอาอย่างนั้นไปยื่นเลย โดนตีกลับเจ๊งบ๊งเลยค่ะ เป็นได้แค่แนวทางในการแปลเท่านั้น ใช้ยื่นจริงๆ ไม่ได้นะคะ ต้องมีเพิ่มเติมอะไรอีกเยอะแยะมากมาย เลยค่ะ หรือถ้าไม่มีแบบฟอร์มที่ต้องการใน Link ที่ว่า สามารถเข้า Link ของหน้าเว็บไซต์ สถานกงสุลใหญ่ ประจำนครชิคาโก เพื่อดาวน์โหลดตัวอย่างมาใช้ได้เหมือนกันค่ะ โดยให้ดูที่ >> ข้อ 5.  แบบฟอร์มแปลเอกสาร (Translation Forms) << ค่ะ 

สำหรับเอกสารทางราชการที่มีให้ดาวน์โหลดนั้นก็จะมีคร่าวๆ ประมาณนี้ค่ะ

 • สูติบัตร ท.ร. 1 ตอน 1 ท.ร. 19 ตอน 1 ท.ร. 19 ตอน 4
 • มรณบัตร ท.ร. 4 ตอน 1 ท.ร. 20 ตอน 1
 • หนังสือสำคัญการจัดตั้งนามสกุล แบบ ช. 2
 • หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ แบบ ช. 3
 • หนังสือสำคัญการเปลี่ยนนามสกุล แบบ ช. 4
 • หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ-สกุล แบบ ช.5
 • บัตรประจำตัวประชาชน แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3
 • คำขอมีบัตรประจำตัวประชาชน ต่ออายุบัตร หรือทำบัตรใหม่ บ.ป. 2
 • ทะเบียนบ้าน ท.ร.14 ท.ร.14
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ท.ร. 14 /1 ท.ร. 14/2
 • แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร แบบที่ 1 แบบที่ 2
 • ทะเบียนสมรส คร. 2 แบบที่ 1 คร. 2 แบบที่ 2
 • ใบสำคัญการสมรส คร. 3
 • ทะเบียนหย่า คร. 6
 • ใบสำคัญการหย่า คร. 7
 • ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว คร. 22
 • ทะเบียนการรับรองบุตรบุญธรรม คร.14
 • หนังสือรับรอง (ความเป็นบุคคลเดียวกัน)
 • หนังสือรับรอง (สถานที่เกิด)
 • หนังสือรับรอง (ความเป็นโสด)
 • หนังสือรับรอง (ความเป็นโสดจากการหย่า)
 • หนังสือรับรอง (การปกครองบุตร)
 • หนังสือมอบอำนาจ
 • ใบแจ้งความ
 • ใบ ส.ด.43
 • การสอบสวนการอุปการะเลี้ยงดูบุตร -หนังสือนำ/บันทึกเรื่องการสอบสวนการอุปการะเลี้ยงดูบุตร(ผู้ร้อง)/บันทึกเรื่องการสอบสวนการอุปการะเลี้ยงดูบุตร(พยาน)…แบบ ปค14

เอกสารที่พินนี่ต้องแปล มีดังนี้ค่ะ

 • หนังสือสำคัญการจัดตั้งนามสกุล แบบ ช. 2
 • หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ แบบ ช. 3
 • หนังสือสำคัญการเปลี่ยนนามสกุล แบบ ช. 4
 • สูติบัตร ท.ร. 1 ตอน 1 และั ท.ร. 19 ตอน 4

ดังนั้นอยากจะขอพูดแค่ เอกสาร 4 แบบนี้เพราะใบอื่นๆ พินนี่ไม่ได้แปลค่ะ ความยากของพินนี่คือ ใบสูติบัตรของคุณพ่อคุณแม่เก่ามากแล้ว ไม่มีหรอกแบบ ท.ร.1 ตอน 1  , ท.ร.19 ตอน 1 อะไรนั่น ไม่อยู่ในหมวดใดๆ เลย แต่เนื่องจากเค้ามีมาให้แค่ 3 ตัวอย่าง เลยต้องเลือกเอาว่า อันไหนที่พอใช้ได้บ้าง ก็นำอันใกล้เคียงกับของจริงมา่กที่สุดมาใช้ค่ะ สำหรับเด็กที่เกิดหลังปี 2527 มาแล้วส่วนใหญ่จะเป็น แบบ ท.ร. 1 ตอน 1 ค่ะ ของพินนี่ก็เป็นอันนั้น เรามาพูดถึง สูติบัตร แบบนี้กันก่อนค่ะ

certified-translation

การแปลสูติบัตร ท.ร.1 ตอน 1

สำหรับการแปลสูติบัตร ประเภทนี้ มีข้อควรระวังคือ แบบฟอร์มที่กรมการกงสุล ให้ดาวน์โหลดนั้น มีผิดอยู่หลายจุดค่ะ พินนี่จึงนำแบบที่ถูกต้องที่พินนี่ทำเอาไว้และได้รับการรับรองปั๊มตราแล้ว มาแชร์เป็นตัวอย่างค่ะ แต่ขอไม่ใส่รายละเอียดจริงนะคะ พินนี่ใส่แบบ สมมติ ไว้ ลองนำมาแ้ก้เปลี่ยนได้เลยค่ะ (จุดที่พินนี่ทำอักษรสีแดงไว้ เปลี่ยนเป็นข้อมูลตัวเองได้เลยค่ะ ) ข้อควรระวังพลาดมีดังนี้ค่ะ

 • ห้ามลืมใส่คำว่า Official Emblem แทนสัญลักษณ์ ตราครุฑ ที่ด้านบนของหัวกระดาษ ถัดจากคำว่า Translation ค่ะ
 • เลขประจำตัวประชาชน ให้เขียนว่า ” Identification Number หรือ Identification No.” เท่านั้น ใช้ No. เฉยๆ ไม่ได้ค่ะ
 • ชื่อตัว ต้องใส่ Miss, Master นำหน้าชื่อเสมอค่ะ ห้ามลืม
 • ตรงข้อ 1.7 Person Performing Delivery ห้ามลืมใส่ชื่อคุณหมอทำคลอด นะคะ (ถ้าในเอกสารตัวจริงมี ต้องใส่ด้วยค่ะ)
 • ที่อยู่ นั้นต้องเขียนละเอียดมาก เช่น ….. 111 …. Sri-Ayudhaya Road, Thanon Phya Thai Sub-District, Phya Thai District, Bangkok Metropolis คือต้องใส่หมดว่า เขต แขวง อะไร และถ้าเป็น กรุงเทพ ต้องใส่คำว่า Bangkok Metropolis เท่านั้นใส่ Bangkok เฉยๆ ไม่ได้ค่ะั
 • คำว่า Waxing Moon แปลว่า ขึ้น …. ค่ำ ส่วน Waning Moon แปลว่า แรม …. ค่ำ ค่ะ
 • ปีเกิด เช่น ปีชวด ฉลู ขาล เถาะ มะโรง มะเส็ง นั้น พินนี่โหลด ศัพท์ที่ถูกต้องมาให้แ้ล้วค่ะ สามารถดาวน์โหลดได้ เลยค่ะ ที่ Translation Vocab Guide
 • ส่วนที่เป็นลายเซ็นเจ้าหน้าที่ ให้ใส่คำว่า ” – Signature- “ เสมอค่ะ
 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ หากมีตำแหน่งทางราชการใดๆ ควรใส่ให้ถูกต้องตามยศ ของเค้าเป๊ะๆ ค่ะ พินนี่โหลด ศัพท์ที่ถูกต้องมาให้แ้ล้วค่ะ สามารถดาวน์โหลดได้ เลยค่ะ ที่ Translation Vocab Guide
 • ตรงส่วน Certified correct translation หากเจ้าตัวแปลเอง สามารถใส่ชื่อตัวเองลงไปได้ค่ะ แต่ตรงส่วน Signed ให้เว้นเอาไว้เพื่อที่จะปริ้นท์ออกมาแล้ว เซ็นลายเซ็นสดๆ ลงกระดาษเพื่อรับรองว่าเราแปลจริงๆ

ดาวน์โหลดตัวอย่าง การแปล สูติบัตร ท.ร.1 ตอน 1

ตัวอย่าง การแปล สูติบัตร ท.ร.1 ตอน 1
50.5 KiB
18735 Downloads
Details

ดาวน์โหลด Translation Vocab Guide

ิสิ่งที่มีอยู่ในไฟล์ Zip นี้ มีดังนี้

 • คำแปลปีเกิด (ปีนักษัตร)
 • ชื่อตำแหน่งทางการทูต (ไทยอังกฤษ)
 • ชื่อยศทหารบก ทหารเรือ และทหารอากาศ (ไทย-อังกฤษ) กองบัญชาการทหารสูงสุด
 • รายชื่อตําแหนงตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรอนื พ.ศ.2551
 • ชื่อจังหวัด อำเภอ กิ่งอำเภอ ตำบล เขตและแขวง (ไทยอังกฤษ) ราชบัณฑิตยสถาน
 • ชื่อยศตำรวจ (ไทย-อังกฤษ) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • ชื่อหน่วยงานปกครอง ไทย-อังกฤษ กรมการปกครอง
Translation Vocab Guide
Translation Vocab Guide
Translation Vocab Guide.rar
471.0 KiB
8055 Downloads
Details

การแปลสูติบัตร ท.ร.19 ตอน 4

สูติบัตรประเภทนี้จะเป็นประเภทที่เก่าหน่อยค่ะ มีลักษณะเป็นแผ่นเรียวๆ ยาวๆ ขนาดเล็กๆ เล็กกว่า A4 เยอะมาก ลักษณะคล้ายบิล เวลาเราไปช้อปปิ้งแบบนั้นเลยค่ะ ส่วนมากจะเป็นของคนรุ่นที่เกิดปี พ.ศ. 2500 หรือก่อนหน้านั้นนิดนึง

พินนี่นำแบบที่ถูกต้องที่พินนี่ทำเอาไว้และได้รับการรับรองปั๊มตราแล้ว มาแชร์เป็นตัวอย่างค่ะ แต่ขอไม่ใส่รายละเอียดจริงนะคะ พินนี่ใส่แบบ สมมติ ไว้ ลองนำมาแ้ก้เปลี่ยนได้เลยค่ะ (จุดที่พินนี่ทำอักษรสีแดงไว้ เปลี่ยนเป็นข้อมูลตัวเองได้เลยค่ะ ) ข้อควรระวังพลาดมีดังนี้ค่ะ

 • ตรง Mother’s Name , Father’s Name อย่าลืมใส่ Mr. หรือ Mrs. นำหน้าชื่อทุกครั้งค่ะ
 • Position of Registrar นั้นให้ใส่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ หากมีตำแหน่งทางราชการใดๆ ควรใส่ให้ถูกต้องตามยศ ของเค้าเป๊ะๆ ค่ะ พินนี่โหลด ศัพท์ที่ถูกต้องมาให้แ้ล้วค่ะ สามารถดาวน์โหลดได้ เลยค่ะ ที่ Translation Vocab Guide (ด้านบนค่ะ) 
 • ตรงส่วน Certified correct translation หากเจ้าตัวแปลเอง สามารถใส่ชื่อตัวเองลงไปได้ค่ะ แต่ตรงส่วน Signed ให้เว้นเอาไว้เพื่อที่จะปริ้นท์ออกมาแล้ว เซ็นลายเซ็นสดๆ ลงกระดาษเพื่อรับรองว่าเราแปลจริงๆ

ดาวน์โหลดตัวอย่าง การแปล สูติบัตร ท.ร.19 ตอน 4

ตัวอย่าง การแปล สูติบัตร ท.ร.19 ตอน 4
31.0 KiB
5573 Downloads
Details

การแปลหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ แบบ ช. 3

เรียกง่ายๆ คือ ใบเปลี่ยนชื่อตัว นั่นเองค่ะ สำหรับใบนี้ มีข้อควรระวังคือ แบบฟอร์มที่กรมการกงสุล ให้ดาวน์โหลดนั้น มีผิดอยู่หลายจุดค่ะ พินนี่จึงนำแบบที่ถูกต้องที่พินนี่ทำเอาไว้และได้รับการรับรองปั๊มตราแล้ว มาแชร์เป็นตัวอย่างค่ะ แต่ขอไม่ใส่รายละเอียดจริงนะคะ พินนี่ใส่แบบ สมมติ ไว้ ลองนำมาแ้ก้เปลี่ยนได้เลยค่ะ (จุดที่พินนี่ทำอักษรสีแดงไว้ เปลี่ยนเป็นข้อมูลตัวเองได้เลยค่ะ ) ข้อควรระวังพลาดมีดังนี้ค่ะ

 • ในแบบฟอร์มที่กรมการกงสุลมีให้ดาวน์โหลดนั้นไม่มีใส่เลขที่บัตรประชาชนเอาไว้ เราต้องเอามาเติมเองนะคะ ตรงส่วนบรรทัดก่อน Residing at House No. ค่ะ
 • คำว่า หนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว ให้แปลว่า Certificate of Personal Name Change Registration ค่ะ ห้ามใช้ This is to certify that  เพราะจะกลายเป็นแปลไม่ตรงกับเอกสารค่ะ ยกเว้นเอกสารนั้น เขียนว่า “หนังสือสำคัญฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า” ถ้าเป็นแบบนี้ ให้แปลว่า “This is to certify that” แทนค่ะ จะได้ตรงกับเอกสาร ให้ยึดเอาเอกสารตัวจริงเป็นหลักเพราะเอกสารของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันค่ะ อย่างของพินนี่ ช. 3 เหมือนกันแต่ใบนึงเขียนว่า “หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว” อีกใบทำทีหลังจะเขียนว่า “หนังสือสำคัญฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า”
 • สำหรับใคร ที่มีใบอยู่ที่ตัวและโดนปั๊มตราว่า “ใบแทน” ให้เขียนตามนี้นะคะ
  – ใบแทน = Substitute
  – ออกใบแทนให้แทนฉบับเดิมเล่มที่ …….. ฉบับที่ ……… ลงวันที่………….. คำร้องที่ ………… ลงวันที่…………….
  ให้แปลว่า
  Issued as a replacement for the original copy book no…….. Document No……… dated January 01, 1999 Application No. …………. dated January 01, 1999
  เป็นต้นค่ะ
 • ชื่อตัวเอง ให้พิมพ์ อักษรตัวพิมพ์ใหญ่เท่านั้น รวมทั้ง ชื่อใหม่ที่ขอเปลี่ยนด้วยค่ะ ให้พิมพ์อักษรตัวพิมพ์ใหญ่
 • สำหรับใบนี้ ตรง Father’s Name, Mother’s Name ไม่ต้องใส่ Mr. หรือ Mrs. ค่ะ ใส่ชื่อเดี่ยวๆ ไปได้เลย
 • ในแบบฟอร์มที่กรมการกงสุลมีให้ดาวน์โหลดนั้นไม่มีใส่คำแปลของคำว่า “นายทะเบียนได้อนุญาตตามคำขอที่ 111/1111 ลงวันที่ 1 มกราคม 2500 ดังนั้นเราต้องเติมเองค่ะ พินนี่เติมให้แล้ว ต้องใส่คำแปลไปว่า The registration has now been granted by the District Registrar as per Application No. 111/1111, dated January 01, 1999. ค่ะ  (ตัวเลขสมมติทั้งหมดนะคะ)
 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ หากมีตำแหน่งทางราชการใดๆ ควรใส่ให้ถูกต้องตามยศ ของเค้าเป๊ะๆ ค่ะ พินนี่โหลด ศัพท์ที่ถูกต้องมาให้แ้ล้วค่ะ สามารถดาวน์โหลดได้ เลยค่ะ ที่ Translation Vocab Guide นอกจากนี้หากเจ้าหน้าที่ท่านนั้นมาปฏิบัติราชการแทน ต้องใส่คำว่า Acting on behalf of …………District Chief ด้วยนะคะ
 • คำว่า “ออกให้ ณ วันที่” ให้ใช้คำว่า “Issued on” แต่หากเป็น คำว่า “ให้ไว้ ณ วันที่ “ ให้ แปลว่า ” Given on” แทนค่ะ
 • ตรงส่วน Certified correct translation หากเจ้าตัวแปลเอง สามารถใส่ชื่อตัวเองลงไปได้ค่ะ แต่ตรงส่วน Signed ให้เว้นเอาไว้เพื่อที่จะปริ้นท์ออกมาแล้ว เซ็นลายเซ็นสดๆ ลงกระดาษเพื่อรับรองว่าเราแปลจริงๆ

ดาวน์โหลดตัวอย่างการแปลหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ แบบ ช. 3

ตัวอย่างการแปลหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ แบบ ช. 3
30.0 KiB
11326 Downloads
Details

หนังสือสำคัญการจัดตั้งนามสกุล แบบ ช. 2

ที่บ้านพินนี่มีการเปลี่ยนนามสกุลกันบ่อยเหมือนกันเปลี่ยนกลับไปกลับมา พินนี่เองก็เปลี่ยนทั้งชื่อนามสกุลมาแล้วสองรอบด้วยกัน ดังนั้นจึงมีการตั้งนามสกุลใช้เองด้วย ค่ะ จึงต้องใช้เอกสารนี้ การแปลนั้นจะแปลคล้ายๆ กับ หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อแบบ ช.3 ค่ะ หลักการเดียวกันหมดเลย เปลี่ยนแค่ หัวข้างบน ให้เป็น Certificate of Registration of Surname ค่ะ นอกนั้นจะเหมือนกันหมดเลย ลองโหลดตัวอย่างที่พินนี่ำทำไว้ดูนะคะ (สำหรับ ช. 2 จัดตั้งนามสกุล และ เปลี่ยนนามสกุล แบบ ช.4 นั้นใช้เหมือนกันค่ะ)

หมายเหตุ : หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนชื่อสกุล = Certificate of Registration of Surname

ดาวน์โหลดต.ย.การแปลหนังสือสำคัญการจัดตั้งนามสกุล แบบ ช. 2

การแปลหนังสือสำคัญการจัดตั้งนามสกุล แบบ ช. 2
29.0 KiB
4036 Downloads
Details

สรุปหลักการแปลเอกสารราชการ

สรุปหลักง่ายๆ นะคะ มีดังนี้ค่ะ

 • ให้ยึดเอกสารฉบับจริงเป็นหลัก เอกสารฉบับจริง ตัวอักษรใดอยู่ฝั่งไหน ก็ให้พิมพ์ฝั่งนั้นเป๊ะ ๆ เช่น คำว่า แบบ ช. 3 เอกสารจริงอยู่ขวามือบน เวลาแปลก็ต้องใส่คำว่า Form Chor.3 ที่มุมขวาบนเช่นเดียวกัน
 • หนังสือสำคัญฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า  = This is to certify that
 • หนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว = Certificate of Personal Name Change Registration
 • หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนชื่อสกุล = Certificate of Registration of Surname
 • ตรงตราครุฑ ให้พิมพ์คำว่า “Official Emblem” แทนสัญลักษณ์ตราครุฑเสมอ
 • ตรงลายเซ็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการจะอ่านลายเซ็นออกหรือไม่ออกไม่ต้องพิมพ์ให้ใส่คำว่า” – Signature-” เท่านั้น
 • ออกให้ ณ วันที่ = Issued on
 • ให้ไว้ ณ วันที่ = Given on
 • ใบแทน = Substitute

แปลเสร็จแล้วต้องทำยังไงต่อ

หลังจากแปล ให้นำเอกสารต่าง ๆ ที่เราแปลเอง ไปติดต่อขอรับรองคำแปลเอกสารได้ที่

กองสัญชาติและนิติกรณ์ (Legalization Division)
ชั้น 3 กรมการกงสุล เลขที่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210
ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 15.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ
โทรศัพท์ 0-2575-1057ถึง 60 โทรสาร 0-2575-1054
E-mail : consular04@mfa.go.th

ค่าธรรมเนียมการรับรองการแปลเอกสาร

โดยมีค่าธรรมเนียมในการรับรองการแปลเอกสารดังนี้
– เอกสารทั่วไป บริการปกติ ฉบับละ 200 บาท (ใช้เวลา 2 วันทำการ ไม่นับวันยื่น)
บริการด่วน ฉบับละ 400 บาท (เวลา 08:00 – 12:00 น.)

– เอกสารสัญญาหรือเอกสารทางศาล บริการปกติคิดค่าธรรมเนียม 200 บาท สำหรับเอกสารที่มีจำนวนคำไม่เกิน 100 คำ
หากจำนวนคำเกิน 100 คำ ทุก ๆ 100 คำคิด 200 บาท และเศษของ 100 คำต่อไปคิด 200 บาท
หากต้องการขอรับบริการด่วน ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก 1 เท่าของอัตราค่าธรรมเนียมบริการปกติ

การยื่นคำร้องขอรับรอง ต้องกรอกคำร้องตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้
– ต้นฉบับภาษาไทย พร้อมสำเนา 1 ชุด
– ต้นฉบับคำแปลภาษาอังกฤษ
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– หากยื่นแทนเจ้าของเอกสารต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตร ประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

รายละเอียดขั้นตอนการรับรองการแปลเอกสาร

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ >> http://www.consular.go.th/main/th/services/21872-รายละเอียดขั้นตอนการรับรองเอกสารมีดังนี้.html  ค่ะ

บริการรับรองเอกสารทางไปรษณีย์

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ >> http://www.consular.go.th/main/th/services/1303/19824-การรับรองเอกสารทางไปรษณีย์.html 

เห็นไหมคะว่าไม่ยากเลย แค่ต้องทำความเข้าใจกับมันเยอะๆ หน่อยค่ะ พินนี่เชื่อว่า แบบฟอร์มตัวอย่างที่พินนี่ทำเอาไว้ให้ดาวน์โหลดจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะคะ

 

Disclaimer : (Consumer Review )

แวะไปเยี่ยมหรือ มีคำถามอะไรฝากไว้ ได้ที่ Facebook Page ของพินนี่นะคะ http://www.facebook.com/pinnynoy หรือถ้าชอบบทความที่พินนี่เขียนก็คอมเม้นต์ หรือกด like เพื่อเป็นกำลังใจให้พินนี่เขียนบทความดีๆ ต่อไปน้าา จุ๊บๆ

fb page banner copy

 

LX_728x90_MAR2013

View :228311