เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากคนทั่วโลกรู้ว่าจะเกิด Royal Wedding ขึ้นก็มี online buzz เกิดขึ้นอย่างมากมายยยยยยย มากมายจริงๆ เผลอๆมากกว่าตอน Egypt กับJapan earthquake ซะอีก stat infographic อันนี้ ถูก analyzed โดย  Webtrends ค่ะ โดย web analytics company อันนี้ ได้กล่าวไว้ว่ามีคนในtwitter หรือ tweeples ทวีตออกมามากมาย ถึง 911,000 tweets ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา มากกว่า 30,000 tweets ต่อวัน  ซึ่ง Buzz ที่เก็บ stat มาเนี่ยคิดเป็น71 % ที่ Webtrends tracked ได้ เมื่อเทียบกับ Facebook จะพบว่ามีถึง 217,000 Facebook […] Read more…