ได้รับความรู้ทางผิวหนังใหม่ ๆ จากที่ประชุมแพทย์ผิวหนังนานาชาติที่ฟิลิปปินส์จะมาแชร์ให้ฟังค่ะ วันนี้พึ่งรู้ว่ามีการเอาสารแปลก ๆ มาใช้ผสมในครีมเพื่อลบริ้วรอยหรือจุดด่างดำ เช่น พิษงู คาร์เวีย โคลน ดินภูเขาไฟ ฯลฯ วิทยากรที่เป็นหมอผิวหนังที่เชียวชาญอันดับต้น ๆ ใน south east asia สรุปว่า สารแปลก ๆ ทั้งหลายที่มีการขายอยู่นั้น ยังไม่มีหลักฐานสนับสนุนมากพอ ถึงแม้ว่าสารหลาย ๆ อย่างจะมีงานวิจัยทางห้องทดลองสนับสนุนว่าได้ผล แต่การเอาสารมาทำเป็นครีมยังมีปัจจัยอีกหลายอย่างที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพ การวิจัยในคนที่บอกว่าครีมนั้นได้ผลหรือไม่ ต้องมีกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 200 คนขึ้นไป และต้องมีการคำนวณทางสถิติอย่างถูกต้อง ถึงจะน่าเชื่อถือ มีการอภิปรายกันว่าครีมที่ผ่าน อย. ของบางประเทศ แล้วมีการเอาไปขายที่ประเทศอื่น ทำได้มากน้อยเพียงใด คำตอบคือขณะนี้ยังทำไม่ได้ และผิด กม. อยู่ ดังนั้นถ้ามีการขายครีมในประเทศไทย โดยอ้างว่าผ่าน อย. ที่ประเทศอื่น ๆ แล้ว สามารถนำมาใช้ได้นั้นไม่จริง ครีมที่ขายในไทย ต้องผ่าน อย. ไทยก่อน Source: […] Read more…